• project amari%20nova%20suites5
  • project amari%20nova%20suites10
  • project amari%20nova%20suites9
  • project amari%20nova%20suites6
  • project amari%20nova%20suites7
  • project amari%20nova%20suites3
  • project amari%20nova%20suites4
  • project amari%20nova%20suites8
  • project amari%20nova%20suites2
  • project amari%20nova%20suites1
Dự án

AMARI Nova Suites

AMARI Nova Suites

Na Kluea, Muang Pattaya, Thailand

Các đợn vị trong dự án này

Đang tải các bộ lọc

Đang thể hiện 0 của 0 các kết quả

Đang tải các bất động sản phù hợp
Về khu phố

Central Pattaya

Pattaya attracts millions of tourists to its beach resorts and world-famous nightlife scene. Recent initiatives have been aimed at cleaning up Pattaya's image and utilizing its existing infrastructure and numerous sports facilities to transform it into a world-class sports destination.