• project cc%20condominium3
  • project cc%20condominium4
  • project cc%20condominium5
  • project cc%20condominium6
Dự án

CC Condominium

CC Condominium

Nong Prue, Muang Pattaya, Thailand

Các đợn vị trong dự án này

Đang tải các bộ lọc

Đang thể hiện 0 của 0 các kết quả

Đang tải các bất động sản phù hợp
Về khu phố

Nong Prue

Nong Prue is the backyard district of Pattaya, commonly referred to as East Pattaya, which provides some luxury villas and estates in its peaceful neighborhoods within the close vicinity of Pattaya City.