• KnightsBridge Prime Sathorn 1
 • KnightsBridge Prime Sathorn 2
 • KnightsBridge Prime Sathorn 3
 • KnightsBridge Prime Sathorn 4
 • KnightsBridge Prime Sathorn 5
 • KnightsBridge Prime Sathorn 6
 • KnightsBridge Prime Sathorn 7
 • KnightsBridge Prime Sathorn 8
 • KnightsBridge Prime Sathorn 9
 • KnightsBridge Prime Sathorn 10
 • KnightsBridge Prime Sathorn 11
 • screen%20shot%202017 09 18%20at%2011.49.53%20am
 • screen%20shot%202017 09 18%20at%2011.56.39%20am
 • screen%20shot%202017 09 18%20at%2011.56.53%20am
 • screen%20shot%202017 09 18%20at%2011.57.07%20am
 • screen%20shot%202017 09 18%20at%2011.57.28%20am
 • screen%20shot%202017 09 19%20at%2011.33.41%20am
 • screen%20shot%202017 09 19%20at%2011.38.17%20am
 • screen%20shot%202017 09 19%20at%2011.39.04%20am
 • screen%20shot%202017 09 26%20at%2012.39.39%20pm
 • screen%20shot%202017 09 26%20at%2012.40.27%20pm
 • screen%20shot%202017 09 26%20at%2012.41.09%20pm
 • screen%20shot%202017 09 26%20at%2012.41.35%20pm
 • screen%20shot%202017 09 26%20at%2012.41.58%20pm
 • screen%20shot%202017 09 26%20at%2012.43.08%20pm
 • screen%20shot%202017 09 26%20at%2012.43.30%20pm
Dự án

KnightsBridge Prime Sathorn

KnightsBridge Prime Sathorn

Naradhiwas Rajanagarindra 11, Khwaeng Thung Maha Mek, Khet Sathon, 10120, Krung Thep Maha Nakhon, Thailand

Project  Name: KNIGHTSBRIDGE PRIME SATHORN 

Developer: Origin Property  Public Company Limited

Location: Thanon Naradhiwas Rajanagarindra 

Total Land Area: 2-3-75.7 Rai 

Project type: 43 Storey  (High Rise Condominium) 1 Building

Parking Lots: Approx. 70 % (505 lots)     

Convenient 1fl. 26 lots

Auto parking 2fl. 23 lots/3-14fl. 456 lots

Total Unit: 726 Units (15FL. 24 unit 16-42FL. 26 unit/floor)         

Monoplex 15-23fl.  Duplex 24-42Fl. 

Types of units:

1 Bedroom 24.30  Sq.m. (Monoplex) 110 Unit       

1 Bedroom 25.60  Sq.m. (Duplex) 228  Unit   

1 Bedroom Plus 30.50-35.60 Sq.m. (Monoplex) 122  Unit 

1 Bedroom Plus 30.60-35.80 Sq.m. (Duplex) 266  Unit   

Facilities:

Lobby/Shop retail

Garden 1fl. 1,350 sq.m. /15fl. 490/43fl. 170 sq.m.                                                                                              

Fitness 150 sq.m.

Access control and  24 hours CCTV

Lap pool 35x8.40 m./35x5 m.

Sky terrace         

Metro club 140 sq.m.                                                                                   

4 Passenger Lifts + 1 Service lift

Các đợn vị trong dự án này

Đang tải các bộ lọc

Đang thể hiện 0 của 0 các kết quả

Đang tải các bất động sản phù hợp