• No image available
Dự án

Kensington Place

Kensington Place

71/3 แจ้งวัฒนะ, Khwaeng Talat Bang Khen, Khet Lak Si, 10210, Bangkok, Thailand

Các đợn vị trong dự án này

Đang tải các bộ lọc

Đang thể hiện 0 của 0 các kết quả

Đang tải các bất động sản phù hợp