• project pmc%20home%20village1
  • project pmc%20home%20village2
  • project pmc%20home%20village3
Dự án

PMC Home village

PMC Home village

Nong Prue, Muang Pattaya, Thailand

Các đợn vị trong dự án này

Đang tải các bộ lọc

Đang thể hiện 0 của 0 các kết quả

Đang tải các bất động sản phù hợp
Về khu phố

Nong Prue

Nong Prue is the backyard district of Pattaya, commonly referred to as East Pattaya, which provides some luxury villas and estates in its peaceful neighborhoods within the close vicinity of Pattaya City.