Property Flow là một cổng web bất động sản cho Thái Lan cho phép bạn dễ dàng tìm thấy ngôi nhà mơ ước mới của mình bằng cách khám phá các khu phố, điều tra các dự án bất động sản và khám phá các tài sản có sẵn trên bản đồ.

Property Flow sẽ cho phép các cơ quan quản lý và truy cập vào kho tài sản hoàn chỉnh của họ bất cứ lúc nào từ web cũng như qua điện thoại di động.